Algemeen

Onder het motto “Turnen is fun”, streeft
“IVOLO HOBOKEN vzw” ernaar een zo breed
mogelijke waaier van keuzemogelijkheden aan
te bieden.
Door onze lidgelden zo laag mogelijk te
houden, proberen wij zo laagdrempelig
mogelijk te zijn om alle kinderen en
volwassenen van Hoboken de kans te geven
om zich aan te sluiten bij onze sportclub.