Visie

Onder het motto “Turnen is fun”, streeft “IVOLO HOBOKEN vzw” ernaar een zo breed mogelijke waaier van keuzemogelijkheden aan te bieden. Door onze lidgelden zo laag mogelijk te houden, proberen wij zo laagdrempelig
mogelijk te zijn om alle kinderen en volwassenen van Hoboken de kans te geven om zich aan te sluiten bij onze sportclub.