Missie

Turnclub “IVOLO HOBOKEN vzw” staat voor veelzijdig bewegen met een breed, laagdrempelig en eigentijds trainingsprogramma.
Wij bieden gymnastiek en dans aan op een opvoedkundige, fysieke en sociaalmaatschappelijk verantwoorde wijze.
Iedereen kan bij ons terecht van kleuter tot volwassen, zowel meisjes als jongens ongeacht
beperking, nationaliteit en sociale klasse.
Lestechnisch gezien zullen we erover waken dat we de groepen binnen een discipline opsplitsen
naar leeftijd en niveau en dat er voldoende lesgevers en lesgeefsters zijn naargelang het
aantal leden per groep. Hierbij moeten we er rekening mee houden dat elke discipline andere
wensen en noden heeft. Diversifiëren is dus niet alleen wenselijk maar noodzakelijk.
Benodigd lesmateriaal zal worden aangeschaft en uitgebreid van zodra hiervoor de nodige middelen
ter beschikking zijn. Om onze middelen uit te breiden, gaan we hierbij actief op zoek naar
sponsors, zetten we opbrengstactiviteiten (verkopen, turnfeest, sociale activiteit …) op touw
en verwerven we, naast de gewone betalende leden, ook steun- en ereleden.

Transparante vergaderingen, to-the-pointbeslissingen, geïntegreerd website- en nieuwsbriefbeheer en andere vormen van communicatie (onder andere het huishuidelijk reglement) zorgen verder voor de nodige terugkoppeling naar alle leden om tot een doeltreffend beheer van de vereniging te komen.