Engagementsverklaring

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en
ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten.
Onze sportclub engageert zich daarom om:

 1. al onze leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het
  afsluiten van de nodige verzekeringen
 2. te streven naar een vereniging zonder discrimintatie, agressie, pesten en
  seksuele intimidatie
 3. sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en dat ook te verwachten van
  al onze leden
 4. te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan
  bewegen
 5. een open sfeer te creëren, waarin naar iedereen geluisterd wordt
 6. op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten