Gedragscode

Aanspreekpunt integriteit (API)

Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. 

We nemen elke klacht ernstig

Ervaar je problemen en wens je hierover te praten? Ivolo neemt elke klacht ernstig en behandelt deze met de nodige discretie. Je kan steeds terecht bij jouw API.

Hiernaast beschikt Gymfed eveneens over een eigen Gymfed API.